Muntatge de repertori pianístic de qualsevol nivell

Anàlisi de les diferents obres que encaixin per a conformar un repertori complet i variat.

Treball dels aspectes tècnic-artístics de les obres que formin el repertori.

Estudi historicista de l'autor i les seves obres.

Comparativa de les diferents interpretacions realitzades d'aquestes obres al llarg de la història i pels millors intèrprets.

Perfeccionament de les obres.

Utilització correcta del pedal.