Cursos

La nostra oferta de cursos: varietat i atenció individualitzada


Estudi de Música Franz Listz amb una gran varietat de cursos i seminaris per a totes les edats i tots els nivells: tenim el curs i seminari que ha estat buscant.


Resum dels nostres cursos

Sensibilització musical.

Iniciació musical.

Introducció al llenguatge musical.

Llenguatge musical (del 1º al 5º)

Classes de instrument

Cant coral

Classes de cant

Música de cambra

Grau mitjà (del 6º al 8º)

Mètode Teòric-Pràctic per a adults.

Sensibilització musical

Es realitzen activitats pràctiques, cançons, audicions i jocs, mitjançant els quals es desenvolupa la creativitat, la musicalitat i la sensibilitat.

Nens d'edat entre 3 i 5 anys - 1 hora setmanal. Col · lectiva.

Iniciació musical

S'utilitzen diversos mètodes, com Dalcroze, Zoltan Kodaly, Carl Orff, aportant a més la nostra pròpia experiència de més de 20 anys de treball.

Nens d'entre 5 i 7 anys - 1 hora col · lectiva i 1/2 individual setmanal.

Preparació al llenguatge musical

S'aprofundeix en els elements abans treballats, fent èmfasi en la lectura rítmica i melòdica i l'ensinistrament auditiu.

Edats entre 8 i 10 anys - 1 hora col · lectiva i 3/4 individual a la setmana.

Llenguatge musical

Estructurat en diversos nivells, seguint el programa de la Royal School of Music.

Edats entre 10 i 15 anys - 1 hora col · lectiva i 1 hora individual setmanals.

Cant coral

Per a l'educació vocal, fent èmfasi en l'afinació, l'oïda musical, el repertori coral i el treball col · lectiu.

Tots els nivells - 1,5 hores col · lectiva setmanal.

Música de Cambra

Treball de grup que desenvolupa el ritme intern, la lectura a vista, la musicalitat.

A partir de nivell elemental - 1 hora setmanal.

Classes de Cant

Respiració, vocalització, ampliació de registre, ressonància, educació auditiva, afinació i repertori.

Joves i adults - 1 hora setmanal.

Les classes d'instrument es realitzen de forma individual, l'alumne amb el seu professor corresponent.


Les classes de sensibilització, iniciació i llenguatge musical són col · lectives, com el cant coral i la música de cambra.


Mètode Teòric-Pràctic. Està especialment pensat per als alumnes adults que s'inicien en la música o que desitgen continuar estudis realitzats amb anterioritat que per alguna raó, s'havien interromput. És personalitzat i individual.


Professors d'assignatures teòriques, com harmonia, polifonia, contrapunt i Història de la música, que imparteixen classes col · lectives amb anàlisi de partitures, vídeos i audicions comentades per a tothom que vulgui ampliar la seva cultura musical.